Asbest

Asbest - analyser og rådgivning

  • Analyse af materialeprøver, afgrænsning af kontaminationsområde, asbestregistrering og myndighedskontakt
  • Fibre i luft og på flader
  • Kortlægning af luftbårent støv
  • Støvemissionsmålinger fra bl.a. ventilationsanlæg
  • Risikovurdering

Materialeprøver

Tilsendte eller indleverede prøver analyseres for asbest. Svarafgivelse indenfor 24 timer.

Geltapeprøver

Tilsendte eller indleverede geltape analyseres for asbest. Svarafgivelse indenfor 24 timer.

Kontrol efter asbestsanering

  • visuel inspektion
  • visuel inspektion suppleret med geltapeprøver
  • visuel inspektion suppleret med luftanalyser
  • svarafgivelse indenfor 24 timer

Asbestregistrering

SBMI udfører asbestregistreringer, jfr. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 993 af 1. dec. 1986, §§1 og 2.

Hvorfor asbestregistrere?

En registrering af asbestforekomst i bygningsmassen er nødvendig for at kunne ombygge, vedligeholde, nyinstallere eller foretage andre lignende bygningsmæssige foranstaltninger. Dette sikrer mod utilsigtede asbestudsættelser ved montering, reparationer eller ved nedbrydningsarbejder.

Bygningsejere er forpligtiget til at foretage en registrering af asbestholdige materialer.

Bygningsejere, der også er arbejdsgivere eller arbejdsgivere som udfører arbejder i bygningen, har tre hovedforpligtelser, jfr. AT-vejledning, Stoffer og Materialer. Asbest-C.2.2. af Juli 2005:

At registrere ødelagt eller beskadiget asbest og iværksætte den fornødne indkapsling, forsegling eller fjernelse. Registreringspligten gælder også for asbest, som i øvrigt indebærer en risiko, f.eks. påsprøjtet asbest.

At udlevere en fortegnelse til reparatører, håndværkere m.fl. over hvor i bygningen der findes asbest og asbestholdigt materiale, der kan have betydning for tilrettelæggelse af deres arbejde.

At informere sikkerhedsorganisationen, hvis en sådan findes, om den foretagne registrering. 

SBMI A/S

CVR: 76491119

Rungstedvej 21

DK-2970 Hørsholm 

​Man-tors: 09-16.30

Fredag: 09-16.00