Farlige stoffer og materialer

Sikkerhed og sundhed for mennesker og omgivende miljø kan være udfordret af de stoffer og materialer, vi omgiver os med. Bygherrer og arbejdsgivere har i mange tilfælde ansvar for, at brugere af bygningerne ikke eksponeres for sundhedsskadelige stoffer, at stofferne ikke spredes til miljøet, og at materialerne ved bortskaffelse og transport håndteres korrekt. Derfor er det vigtigt, at farlige stoffer lokaliseres, analyseres og registreres.

SBMI tilbyder:

 • ​Mange års erfaring med vurdering af nødvendigt og tilstrækkeligt omfang af registrering af farlige stoffer og materialer i boliger, erhvervsbygninger, tunneler, skibe og eksternt miljø
 • Bygningsgennemgang med hensyn til vurdering af målrettet prøvetagning af relevante materialer og analyse af relevante stoffer
 • Prøvetagning af alle relevante materialetyper og i alle medier herunder i bygningsmaterialer, jord, luft, vand, støv, biota og fødevarer
 • Undersøgelser på stedet med direkte visende måleinstrumenter (gasser, partikler, tungmetaller i materialeoverflader)
 • Målinger af afgasning og emission
 • Affaldskarakterisering
 • Ekspositionsmålinger med kort og lang tidsskala
 • Analyser i eget laboratorium med korte analysetider af:

  • Skimmel/mikrosvampe ved mikroskopering, dyrkning, DNA- og enzymanalyse
  • Bakterier og kimtal
  • Asbest og andre fibre
  • Sedimenter og mineraler
  • Tungmetaller ved røntgenfluorescensanalyse
 • Analyse i samarbejde med specialiserede laboratorier af en lang række andre kemiske stoffer og mikroorganismer som for eksempel:
  • PCB
  • Bly, cadmium, zink, arsen, kobber, krom, nikkel og kviksølv
  • Klorparaffiner
  • Tjærestoffer og PAH’er
  • Olieprodukter
  • Radon
  • Formaldehyd og andre aldehyder
  • Flygtige organiske gasser (VOC’er; Volatile Organic Compounds). Udføres oftest som samtidig analyse af mange almindeligt forekommende afgasninger
  • Pesticider
  • Legionella

​​

Kontakt os og hør mere

Kontakt os på telefon 45 76 52 13 eller e-mail info@sbmi.dk for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde inden for farlige stoffer og materialer.

​​

SBMI A/S

CVR: 76491119

Rungstedvej 21

DK-2970 Hørsholm 

​Man-tors: 09-16.30

Fredag: 09-16.00