PCB

Polychlorerede biphenyler

PCB - analyse og rådgivning

  • Kortlægning af PCB i bygninger og indeklima

  • Rådgivning vedrørende miljøregler og sikkerhed

  • Risikovurdering

  • Materialeprøver: Analyse og afrapportering for PCB i indleverede/tilsendte materialprøver af fx fugemateriale, murværk, jord og kondensator-/transformatorolie. Ring gerne angående vejledning i prøvetagning.

Baggrund

PCB er en massebetegnelse for en gruppe af industrielt producerede organiske stoffer. PCB har i Danmark været anvendt fra 1950’erne og frem til 1977, hvor PCB blev forbudt. Visse elektroniske komponenter og hydrauliske væsker har dog lovligt kunne produceres med PCB frem til 1986.

PCB anses for at være en af de farligste miljøgifte vi kender. PCB kan spredes i miljøet og er svært nedbrydeligt. PCB kan have en række uheldige effekter på dyr og mennesker.

Udsættelse for PCB kan bl.a. medføre øget risiko for kræft, skader på nervesystem, lever og fostre, svækkelse af immunforsvar og fertilitet samt hormonelle forstyrrelser.

Den største anvendelse af PCB i Danmark har været som blødgører i elastiske fuger, som limforsegling i termoruder samt som olie til kondensatorer og transformatorer. PCB kan med tiden sprede sig fra de oprindelige produkter til omgivelserne fx til beton eller karme langs PCB-holdige vinduesfuger. Der kan også ske en langsom afgivelse til luften.

Hvorfor screene for PCB

PCB er kategoriseret som et miljøfarligt stof (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 923 af 28. september 2005). Forholdsregler vedrørende registrering, affaldssortering mv. skal tages ved arbejde med samt bortskaffelse af PCB-holdigt affald (Arbejdstilsynet interne instruks nr. 19/2007 og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634, 13. december 2006 om affald). Desuden kan det kommunale miljøtilsyn kræve, at der foretages en nærmere kortlægning af PCB-forekomst i bygninger, der skal renoveres eller nedrives. Sundhedsstyrelsen anbefaler aktion i forhold til PCB i bygninger ud fra aktionsniveauer for PCB i indeluft.​

SBMI A/S

CVR: 76491119

Rungstedvej 21, Postboks 51

DK-2970 Hørsholm 

​Man-tors: 09-16.30

Fredag: 09-16.00