PCB

Polychlorerede biphenyler

PCB - analyse og rådgivning

  • Kortlægning af PCB i bygninger og indeklima

  • Rådgivning vedrørende miljøregler og sikkerhed

  • Risikovurdering

  • Saneringsplaner

  • Materialeprøver: Analyse og afrapportering for PCB i indleverede/tilsendte materialprøver af fx fugemateriale, murværk, jord og kondensator-/transformatorolie. Ring gerne angående vejledning i prøvetagning.

Baggrund

PCB er en massebetegnelse for en gruppe af industrielt producerede organiske stoffer. PCB har i Danmark været anvendt fra 1950’erne og frem til 1977, hvor PCB blev forbudt. Visse elektroniske komponenter og hydrauliske væsker har dog lovligt kunne produceres med PCB frem til 1986.

PCB anses for at være en af de farligste miljøgifte vi kender. PCB kan spredes i miljøet og er svært nedbrydeligt. PCB kan have en række uheldige effekter på dyr og mennesker.

Udsættelse for PCB kan bl.a. medføre øget risiko for kræft, skader på nervesystem, lever og fostre, svækkelse af immunforsvar og fertilitet samt hormonelle forstyrrelser.

Den største anvendelse af PCB i Danmark har været som blødgører i elastiske fuger, som limforsegling i termoruder samt som olie til kondensatorer og transformatorer. PCB kan med tiden sprede sig fra de oprindelige produkter til omgivelserne fx til beton eller karme langs PCB-holdige vinduesfuger. Der kan også ske en langsom afgivelse til luften.

Hvorfor screene for PCB

Da PCB er en farlig miljøgift, er det vigtigt at registrere, hvor den forekommer i vore bygninger, således at der kan tages forholdsregler mod eksponering og spredning. Screening og miljøkortlægning er et krav ved større renoveringsarbejder og vinduesudskiftninger, således at forekomster af farlige stoffer, herunder PCB, bliver fundet og registreret. Kortlægningsrapport skal indgå i anmeldelse af bygningsarbejder og byggeaffald til de kommunale myndigheder.  I relation til indeklima anbefaler Sundhedsstyrelsen aktion i forhold til PCB i bygninger ud fra PCB-niveauer i rumluft, hvorfor indeklimamålinger i bygninger med PCB-risiko anbefales.​

SBMI A/S

CVR: 76491119

Rungstedvej 21

DK-2970 Hørsholm 

​Man-tors: 09-16.30

Fredag: 09-16.00