Indeklima

Vi opholder os størstedelen af tiden i vore boliger, institutioner og arbejdspladser. Indeklimaet disse steder er derfor afgørende for, hvad vi eksponeres for.

Indeklimaet har mange facetter

Indeklimapåvirkninger kan ske gennem eksempelvis mekaniske, strålingsmæssige, elektriske, akustiske, termiske og atmosfæriske påvirkninger.

Sidstnævnte omfatter eksponeringer for en lang række organiske og uorganiske gasser og partikler via luften. 

Dårligt indeklima kan påvirke os på mange måder og resultere i alt fra komfortgener til mere alvorlige og længerevarende sundhedsproblemer.

Indeklimaet har derfor betydning for både vores velvære, præstation, indlæring, koncentration, søvn, arbejdsevne og sundhed. Der er derfor god grund til at afdække indeklimaproblemer og finde løsninger.

Indeklima undersøges fra flere vinkler

Ved kortlægning af faktorer til dårligt indeklima anvendes flere teknikker, blandt andet inspektion, gennemgang af tekniske anlæg, målinger samt spørgeskema- eller interviewundersøgelser.

​Klagemål vedrørende indeklima tager oftest udgangspunkt i helbredsmæssige gener. Det er derfor vigtigt at vurdere klagernes symptomer, hvilket kræver lægefaglig ekspertise. 

Dertil udføres tekniske undersøgelser af indeklimaet i de berørte lokaliteter. ​I komplicerede indeklimasager er det nødvendigt med en tværfaglig indsats fra SBMIs tekniske, biologiske og sundhedsmæssige eksperter.

SBMIs indeklimaundersøgelser tager altid udgangspunkt i den aktuelle sag og kan afdække problemer relateret til eksempelvis:

  • Fugtbelastning
  • Ventilation og luftskifte
  • Lys- og lydforhold
  • Skimmel, pollen, støvmider og bakterier
  • Partikelforurening i luft og på overflader
  • Uorganiske og organiske gasser
  • Symptomer og helbredsgener (vurderet af læge)

Ønsker du at høre mere om vores indeklimaundersøgelser, kan vi kontaktes på telefon 45 76 52 13 eller e-mail info@sbmi.dk

SBMI A/S

CVR: 76491119

Rungstedvej 21

DK-2970 Hørsholm 

​Man-tors: 09-16.30

Fredag: 09-16.00